מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר מזוט

לגלון

דולר מחיר מזוט
$2.8617 המחיר ירד 0.00952013-07-30
$2.8712 המחיר ירד 0.01382013-07-29
$2.8850 המחיר ירד 0.06142013-07-25
$2.9464 המחיר ירד 0.01802013-07-22
$2.9644 המחיר ירד 0.00632013-07-19
מחיר לליטר
מחיר מזוט ביורומחיר מזוט בלירותמחיר מזוט בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לאנרגיהאתר סלולרי דף הבית