מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר כותנה זרע

לטון

דולר מחיר כותנה זרע
$300 המחיר עלה 02015-07-17
$300 המחיר עלה 02015-07-16
$300 המחיר עלה 02015-07-15
$300 המחיר עלה 52015-07-14
$295 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר כותנה זרע ביורומחיר כותנה זרע בלירותמחיר כותנה זרע בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית