מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר תירס (מספר 2)

לבושל

שקל מחיר תירס (מספר 2)
₪15.4271 המחיר עלה 0.08602015-07-17
₪15.3411 המחיר עלה 0.06402015-07-16
₪15.2771 המחיר עלה 0.10632015-07-15
₪15.1707 המחיר ירד 0.50352015-07-14
₪15.6742 המחיר עלה 0.26512015-07-13
מחיר תירס (מספר 2) ביורומחיר תירס (מספר 2) בלירותמחיר תירס (מספר 2) בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית