מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר תירס (מספר 2)

לבושל

דולר מחיר תירס (מספר 2)
$4.0450 המחיר עלה 0.00002015-07-17
$4.0450 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$4.0450 המחיר עלה 0.02002015-07-15
$4.0250 המחיר ירד 0.12502015-07-14
$4.1500 המחיר עלה 0.06002015-07-13
מחיר תירס (מספר 2) ביורומחיר תירס (מספר 2) בלירותמחיר תירס (מספר 2) בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית