מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר נחושת

לפאונד

דולר מחיר נחושת
$2.5315 המחיר עלה 0.00102015-07-17
$2.5305 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$2.5305 המחיר ירד 0.01402015-07-15
$2.5445 המחיר ירד 0.01102015-07-14
$2.5555 המחיר עלה 0.01002015-07-13
מחיר לק"ג
מחיר נחושת ביורומחיר נחושת בלירותמחיר נחושת בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית