מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר סובין

לטון

שקל מחיר סובין
₪297 המחיר עלה 22015-07-17
₪296 המחיר עלה 12015-07-16
₪295 המחיר עלה 272015-07-15
₪268 המחיר ירד 12015-07-14
₪268 המחיר עלה 12015-07-13
מחיר סובין ביורומחיר סובין בלירותמחיר סובין בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית