מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר סובין

לטון

לירה מחיר סובין
£50 המחיר ירד 02015-07-17
£50 המחיר עלה 02015-07-16
£50 המחיר עלה 42015-07-15
£45 המחיר ירד 02015-07-14
£46 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר סובין ביורומחיר סובין בשקלמחיר סובין בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית