מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר סובין

לטון

יורו מחיר סובין
€72 המחיר עלה 02015-07-17
€72 המחיר עלה 02015-07-16
€71 המחיר עלה 72015-07-15
€65 המחיר ירד 02015-07-14
€65 המחיר עלה 12015-07-13
מחיר סובין בלירותמחיר סובין בשקלמחיר סובין בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית