מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר סובין

לטון

דולר מחיר סובין
$78 המחיר עלה 02015-07-17
$78 המחיר עלה 02015-07-16
$78 המחיר עלה 72015-07-15
$71 המחיר עלה 02015-07-14
$71 המחיר עלה 02015-07-13
מחיר סובין ביורומחיר סובין בלירותמחיר סובין בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה לדגניםאתר סלולרי דף הבית