מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אנטימון

לפאונד

דולר מחיר אנטימון
$3.7500 המחיר עלה 0.00002015-07-17
$3.7500 המחיר עלה 0.00002015-07-16
$3.7500 המחיר עלה 0.00002015-07-15
$3.7500 המחיר עלה 0.00002015-07-14
$3.7500 המחיר עלה 0.00002015-07-13
מחיר לק"ג
מחיר אנטימון ביורומחיר אנטימון בלירותמחיר אנטימון בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר האלומיניום מחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית