מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אלומיניום

לק"ג

דולר מחיר אלומיניום
$2 המחיר ירד 02013-05-10
$2 המחיר ירד 02013-05-09
$2 המחיר עלה 02013-05-08
$2 המחיר ירד 02013-05-07
$2 המחיר עלה 02013-04-30
מחיר לטון מטרי
מחיר אלומיניום ביורומחיר אלומיניום בלירותמחיר אלומיניום בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית