מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אלומיניום

לטון מטרי

שקל מחיר אלומיניום
₪ -- המחיר ירד 6,6292013-05-10
₪6,629 המחיר ירד 722013-05-09
₪6,701 המחיר עלה 1342013-05-08
₪6,567 המחיר ירד 552013-05-07
₪6,622 המחיר ירד 22013-04-30
מחיר לק"ג
מחיר אלומיניום ביורומחיר אלומיניום בלירותמחיר אלומיניום בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית