מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אלומיניום

לטון מטרי

לירה מחיר אלומיניום
£ -- המחיר ירד 1,2072013-05-10
£1,207 המחיר ירד 72013-05-09
£1,214 המחיר עלה 242013-05-08
£1,190 המחיר עלה 12013-05-07
£1,189 המחיר ירד 32013-04-30
מחיר לק"ג
מחיר אלומיניום ביורומחיר אלומיניום בשקלמחיר אלומיניום בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית