מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אלומיניום

לטון מטרי

יורו מחיר אלומיניום
€ -- המחיר ירד 1,4302013-05-10
€1,430 המחיר ירד 42013-05-09
€1,433 המחיר עלה 252013-05-08
€1,408 המחיר עלה 62013-05-07
€1,402 המחיר ירד 82013-04-30
מחיר לק"ג
מחיר אלומיניום בלירותמחיר אלומיניום בשקלמחיר אלומיניום בדולרים

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית