מחיר.זהב.נט

המתכת היקרה ומחירי הסחורות

מחיר אלומיניום

לטון מטרי

דולר מחיר אלומיניום
$1,848 המחיר ירד 172013-05-10
$1,865 המחיר ירד 222013-05-09
$1,887 המחיר עלה 452013-05-08
$1,842 המחיר ירד 52013-05-07
$1,847 המחיר עלה 02013-04-30
מחיר לק"ג
מחיר אלומיניום ביורומחיר אלומיניום בלירותמחיר אלומיניום בשקל

עוד מחירים של מתכות יקרות

מחיר הזהבמחיר הכסףמחיר הפלטינהמחיר הפלדיוםמחיר הנחושתמחיר הניקלמחיר העופרתמחיר האבץמחיר הבדיל

חזור כפתורי ניווט

חזרה למתכות בסיסאתר סלולרי דף הבית